Engine Cleaner, czysty silnik (500 ml, 5 litrów)

+ kliknij na zdjęciu by powiększyć

Engine Cleaner – Środek do czyszczenia silnika

O PRODUKCIE

Engine Cleaner – to wysoce skuteczny preparat czyszczący i odtłuszczający silniki oraz inne elementy metalowe. Produkt nadaje się do wszystkich rodzajów silników i miejsc zabrudzonych olejem. Dzięki wyjątkowej formule efektywny również w usuwania oleju z asfaltu i powierzchni betonowych.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI

500 ml, 5 litrów

Karta produktu
Zapytaj o produkt

Chcesz zostać dystrybutorem marki Xpert? Skontaktuj się z nami.

  1. Nanieś preparat bezpośrednio na zabrudzone miejsce spryskiwaczem
  2. Pozostaw na około 2 minuty, żeby preparat wsiąknął w zabrudzenie
  3. Zmyj za pomocą myjki ciśnieniowej i gorącej wody

Na plamy z oleju stosuj bezpośrednio wszorowując preparat w plamę, po czym zmyj dokładnie wodą.

Produkt nadaje się do wszystkich rodzajów silników i miejsc zabrudzonych olejem silnikowym: podłóg garażowych, podjazdów itp.

Nie reaguje z asfaltem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – Zawiera: Wodorotlenek sodu. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę twarzy. P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P405 Przechowywać pod zamknięciem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami krajowymi.

Środek wyprodukowany w Wielkiej Brytanii.

Wszystkie nasze kosmetyki do pielęgnacji aut oraz preparaty do auto detailingu są produkowane w Wielkiej Brytanii do najwyższych standardów jakości i wydajności. Kupując produkty Xpert możesz być pewien, że na każdym etapie produkcji i dystrybucji zadbano o pełen profesjonalizm.

Kosmetyki samochodowe Xpert - Wyprodukowane w UK

Dlaczego warto wybrać kosmetyki do aut Xpert?

Wysoka jakość

Nasze kosmetyki do pielęgnacji aut i detailingu są produkowane w Wielkiej Brytanii i oferują wysoką wydajność oraz powtarzalność.

Duży wybór

Oferujemy szeroką gamę środków czyszczących i chroniących do karoserii, tapicerek, lakierów, szyb, opon, kołpaków oraz felg.

Atrakcyjne ceny

Możemy zaoferować ceny hurtowe oraz atrakcyjne warunki współpracy dla zainteresowanych dystrybucją naszych produktów.

Produkty podobne do Engine Cleaner – Środek do czyszczenia silnika:

Xpert Tar & Glue Remover - Rozpuszczalnik (puszka 500ml)

Bezpieczny i skuteczny preparat do usuwania asfaltu, smoły, naklejek i lepików z lakieru.

ZOBACZ PRODUKT
Alloy Shine, Kwas do alufelg i kołpaków (500 ml, 5 litrów)

Aktywny kwas do usuwania pyłu i nalotów z alufelg oraz plastikowych kołpaków.

ZOBACZ PRODUKT