Xpert Glass Polish - Mleczko do szyb (Puszka 500ml)

+ kliknij na zdjęciu by powiększyć

Glass Polish – Czyste Szyby – Mleczko do szyb

O PRODUKCIE

Glass Polish to specjalna pasta do czyszczenia i polerowania szyb, elementów szklanych, a także reflektorów. W błyskawiczny sposób usunie wszelkie tłuste zabrudzenia, zacieki z twardej wody, ślady nikotyny oraz inne uporczywe plamy przy minimalnym nakładzie sił. Dzięki specjalnej formule oraz zawartości maleńkich cząstek ściernych doskonale nadaje się do zastosowania ręcznego i maszynowego przy użyciu twardego aplikatora, gąbki, mikrofibry lub maszyny polerującej.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI

500 ml

Karta produktu
Zapytaj o produkt

Chcesz zostać dystrybutorem marki Xpert? Skontaktuj się z nami.

  1. Wstrząśnij przed użyciem
  2. Używając czystej gąbki lub mikrofibry nałóż cienką warstwę produktu na czyszczoną powierzchnię i pozostaw do wyschnięcia
  3. Dokładnie wypoleruj przy użyciu czystej ściereczki

NIEBEZPIECZEŃSTWO – Zawiera Węglowodory, C7, n-alkany, izolkany, cykliczne; Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa). H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H336 Może spowodować senność lub zawroty głowy. H315 Działa drażniąco na skórę. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P261 Unikać wdychania par/ rozpylonej cieczy. P303 + P361 + P35 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P331 NIE wywoływać wymiotów. P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. P405 Przechowywać pod zamknięciem. EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Środek wyprodukowany w Wielkiej Brytanii.

Wszystkie nasze kosmetyki do pielęgnacji aut oraz preparaty do auto detailingu są produkowane w Wielkiej Brytanii do najwyższych standardów jakości i wydajności. Kupując produkty Xpert możesz być pewien, że na każdym etapie produkcji i dystrybucji zadbano o pełen profesjonalizm.

Kosmetyki samochodowe Xpert - Wyprodukowane w UK

Dlaczego warto wybrać kosmetyki do aut Xpert?

Wysoka jakość

Nasze kosmetyki do pielęgnacji aut i detailingu są produkowane w Wielkiej Brytanii i oferują wysoką wydajność oraz powtarzalność.

Duży wybór

Oferujemy szeroką gamę środków czyszczących i chroniących do karoserii, tapicerek, lakierów, szyb, opon, kołpaków oraz felg.

Atrakcyjne ceny

Możemy zaoferować ceny hurtowe oraz atrakcyjne warunki współpracy dla zainteresowanych dystrybucją naszych produktów.

Produkty podobne do Glass Polish – Czyste Szyby – Mleczko do szyb:

Glass Cleaner, czyści okna i lustra (500 ml, 5 litrów)

Pomaga szybko usunąć plamy, brud, owady, ślady dymu i inne zabrudzenia ze szkła i stali.

ZOBACZ PRODUKT
Bug Buster, usuwa owady i lepiki (500 ml, 5 litrów)

Niezwykle skuteczny koncentrat do usuwania zanieczyszczeń po owadach i lepikach.

ZOBACZ PRODUKT
Hi-Active Foam, aktywna piana do aut (1 litr, 5 litrów)

Mocno skondensowana neutralna aktywna piana, bezpieczna dla każdego typu lakieru.

ZOBACZ PRODUKT