Xpert Plastic Cleaner - Czyste Plastiki (500ml)

+ kliknij na zdjęciu by powiększyć

Plastic Cleaner – Czyste plastiki

O PRODUKCIE

Plastic Cleaner to gotowy do użycia środek do szybkiego czyszczenia powierzchni plastikowych oraz innych tworzyw sztucznych. Z łatwością usuwa wszelki brud, plamy, kurz oraz przebarwienia jednocześnie nie powodując płowienia czy białego nalotu. Doskonały do przygotowania powierzchni plastikowych pod aplikację dressingu.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI

500 ml

Karta produktu
Zapytaj o produkt

Chcesz zostać dystrybutorem marki Xpert? Skontaktuj się z nami.

  1. Nanieś preparat bezpośrednio na zabrudzoną powierzchnię
  2. Odczekaj około 1 mim
  3. Wypoleruj za pomocą mikrofibry do uzyskania pożądanego efektu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – Zawiera: Wodorotlenek sodu; Aminy, C12-14 (parzyste)-alkilodimetylo, N-tlenki. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę twarzy. P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P405 Przechowywać pod zamknięciem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami krajowymi.

Środek wyprodukowany w Wielkiej Brytanii.

Wszystkie nasze kosmetyki do pielęgnacji aut oraz preparaty do auto detailingu są produkowane w Wielkiej Brytanii do najwyższych standardów jakości i wydajności. Kupując produkty Xpert możesz być pewien, że na każdym etapie produkcji i dystrybucji zadbano o pełen profesjonalizm.

Kosmetyki samochodowe Xpert - Wyprodukowane w UK

Dlaczego warto wybrać kosmetyki do aut Xpert?

Wysoka jakość

Nasze kosmetyki do pielęgnacji aut i detailingu są produkowane w Wielkiej Brytanii i oferują wysoką wydajność oraz powtarzalność.

Duży wybór

Oferujemy szeroką gamę środków czyszczących i chroniących do karoserii, tapicerek, lakierów, szyb, opon, kołpaków oraz felg.

Atrakcyjne ceny

Możemy zaoferować ceny hurtowe oraz atrakcyjne warunki współpracy dla zainteresowanych dystrybucją naszych produktów.

Produkty podobne do Plastic Cleaner – Czyste plastiki:

Xpert Black Magic - Czernidło do renowacji plastików (250ml)

Skuteczna pasta do renowacji i zabezpieczania zewnętrznych plastików w aucie.

ZOBACZ PRODUKT
Natural Look Cytryna, dressing do kokpitu (500 ml, 5 litrów)

Ochronny dressing, który poprawi wygląd twojej deski rozdzielczej o zapachu cytryny.

ZOBACZ PRODUKT
Natural Look Morska Bryza, dressing do kokpitu (500 ml, 5 litrów)

Ochronny dressing, który poprawi wygląd twojej deski rozdzielczej o zapachu morskiej bryzy.

ZOBACZ PRODUKT