APC Detergent, uniwersalny koncentrat czyszczący (1 litr, 5 litrów)

+ kliknij na zdjęciu by powiększyć

APC Detergent – Uniwersalny środek czyszczący

O PRODUKCIE

APC Detergent – to wysoko skondensowany, szybko działający detergent do uniwersalnego zastosowania. Stworzony do usuwania najcięższych zabrudzeń. Stosowany do czyszczenia różnych powierzchni z zewnątrz jak i wewnątrz pojazdu. Głęboko wnika w strukturę powierzchni i z łatwością eliminuje zabrudzenia z pojazdów, tapicerki, elementów plastikowych i innych.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI

1 litr, 5 litrów

Karta produktu
Zapytaj o produkt

Chcesz zostać dystrybutorem marki Xpert? Skontaktuj się z nami.

1. Przygotuj odpowiedni roztwór w zależności od sposobu mycia i stopnia zabrudzenia:

Prespray: 1:10 – 1:20

APC do czyszczenia wnętrza pojazdu: 1:10 – 1:80

2. Spryskaj dokładnie upewniając się, że element jest równomiernie pokryty roztworem.

3. Pozostaw na około 1 minutę, po czym spłucz używając czystej wody.

Przed zastosowaniem: Upewnij się, że czyszczony materiał nie farbuje i sprawdź, czy nie pojawiają się odbarwienia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – Zawiera: Wodorotlenek sodu; Aminy, C12-14 (parzyste)-alkilodimetylo, N-tlenki. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę twarzy. P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P405 Przechowywać pod zamknięciem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami krajowymi.

Środek wyprodukowany w Wielkiej Brytanii.

Wszystkie nasze kosmetyki do pielęgnacji aut oraz preparaty do auto detailingu są produkowane w Wielkiej Brytanii do najwyższych standardów jakości i wydajności. Kupując produkty Xpert możesz być pewien, że na każdym etapie produkcji i dystrybucji zadbano o pełen profesjonalizm.

Kosmetyki samochodowe Xpert - Wyprodukowane w UK

Dlaczego warto wybrać kosmetyki do aut Xpert?

Wysoka jakość

Nasze kosmetyki do pielęgnacji aut i detailingu są produkowane w Wielkiej Brytanii i oferują wysoką wydajność oraz powtarzalność.

Duży wybór

Oferujemy szeroką gamę środków czyszczących i chroniących do karoserii, tapicerek, lakierów, szyb, opon, kołpaków oraz felg.

Atrakcyjne ceny

Możemy zaoferować ceny hurtowe oraz atrakcyjne warunki współpracy dla zainteresowanych dystrybucją naszych produktów.

Produkty podobne do APC Detergent – Uniwersalny środek czyszczący:

Car Shampoo Wiśnia, szampon do aut (1 litrów, 5 litrów)

Wydajny szampon o zapachu japońskiej wiśni do ręcznego i maszynowego czyszczenia.

ZOBACZ PRODUKT
Car Shampoo Mięta, szampon z woskiem (1 litr, 5 litrów)

Wysokiej jakości skoncentrowany szampon z woskiem o zapachu świeżej mięty.

ZOBACZ PRODUKT
Hi-Active Foam, aktywna piana do aut (1 litr, 5 litrów)

Mocno skondensowana neutralna aktywna piana, bezpieczna dla każdego typu lakieru.

ZOBACZ PRODUKT